Pap smear testi nedir?

Rahim ağzındaki hücresel değişiklikler ve olası bir rahim ağzı kanserinin erken tanısının konulabilmesi amacıyla lam üzerine veya sıvı ortam içerisine alınan rahim ağzı sürüntü örneğinin değerlendirilmesi amaçlı mikroskopik testtir.

Rahim ağzı kanserini ne zaman ve hangi sıklıkta taranır?

 • 21 yaşından itibaren ve cinsel aktif hayata başlamış kadınlarda pap smear testi, 30 yaş üzeri ve cinsel aktif yaşamı olan kadınlarda ise pap smear testine HPV testi eklenerek (co-test) tarama yapılması önerilmektedir.
 • 21 yaş önce rutin tarama yapılmaz.
 • Tarama, her üç yılda bir yapılan bir pap smear testi ile başlar. 30 yaş üzeri kadınlarda üç yılda bir yalnız pap smear testi, her beş yılda pap ve HPV testi ile birlikte test veya her beş yılda bir yalnız HPV testi şeklinde devam ettirilebilir. Ancak tıbbi geçmişiniz, önceki ve mevcut pap smear ve / veya HPV testlerinizin sonuçlarına bağlı olarak bazı kadınlar daha sık taranabilir, ek tanı yöntemleri veya prosedürler hekiminiz tarafından önerilebilir. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurun.
 • 65 yaşından sonra, tarama sonuçları yeterliolan, yüksek risk altında olmayan kadınlar taramayı durdurabilirler.
 • Rahmi rahim ağzıyla beraber alınmış kadınlarda(histerektomi) yüksek dereceli kanser öncesi lezyon öyküsü olmadıkça tarama gerekmez.

Pap smear veya HPV testine nasıl hazırlanırım?

 • Adet dönemine girmeyi beklemeyeceğiniz bir günde testi programlamaya çalışın. Süreniz beklenmedik bir şekilde başlıyorsa ve testinizin yapıldığı gün devam edecekse, randevuyu yeniden düzenlemeyi deneyin.
 • Testten 48 saat önce cinsel ilişkiden kaçının.
 • Vaginal duş almayın.
 • Testten 48 saat önce tampon veya vaginal kremler, köpükler, filmler veya jeller (spermisitler veya vajinaya yerleştirilen ilaçlar gibi) kullanmayın.

Anormal pap smear test sonuçları nelerdir?

“Anormal Pap” terimi geniştir ve çok spesifik değildir. Pap smear testini sınıflandırmak için kullanılan birçok farklı sistem vardır. Her sistemde, farklı derecelerde şiddet veya anormallikler vardır. Örneğin;

Tanımlayıcı Sistem

 • Hafif displazi, orta derecede displazi, şiddetli displazi

CIN (servikal intraepitelyal neoplazi) Sistem

 • CIN 1, CIN 2, CIN 3

Bethesda Sistemi (2001)

 • ASC-US (Belirsiz Önemsiz Atipik Skuamalı Hücreler): Sonuçların “normal” ve “anormal” arasında sınırda görünmesi anlamına gelir.
 • ASC-H (Atipik Skuamöz Hücreler) Sınırda sonuçlar, ancak gerçekten ‘yüksek dereceli’ lezyonları dışlayamaz.
 • Düşük Dereceli SIL (LSIL): SIL, skuamöz intraepitelyal lezyon anlamına gelir.
 • Yüksek Dereceli SIL (HSIL).

Pap smear testi, HPV testi ve biyopsi aynı mıdır?

 • Pap smear testi, rahim ağzındaki kansere dönüşme şansı olan anormal hücre değişikliklerini bulma taramasıdır. Jinekolojik muayene sırasında rahim ağzından küçük bir fırça veya pamuk uçlu bir aplikatör ile yapılır. Bu hücreler daha sonra genellikle sıvı olan bir kaba veya lam üzerine konulur, değerlendirme için laboratuara gönderilir.
 • Biyopsi, anormal hücre değişiklikleri olup olmadığını görmek için rahim ağzından daha büyük bir hücre kümesi alınmasına dayanır. Daha önceki pap smear testi sonucunu onaylamak ve kanseri dışlamak için iyi bir yoldur. Biyopsi yapılırsa “kolposkopi” ile aynı anda yapılır.
 • HPV testi pap smear testi veya biyopsiden farklıdır. Bu test doğrudan HPV’nin hücrelerin içindeki genetik materyalini (DNA) kontrol eder ve rahim ağzı kanseri ile bağlantılı “yüksek riskli” tipleri tespit eder. Test, genellikle Pap testi sırasında alınan aynı hücre numunesiyle laboratuarda yapılır. 2014 yılından itibaren FDA onaylı olarak kullanılmaktadır.