Servikal displazi nedir?

Pap smear testinde rahim ağzındaki hücrelerde değişiklikler izlenirse, buna genel olarak “servikal displazi” denir. Servikal displazi, bir kadının rahim ağzı kanseri olacağı anlamına gelmez. Bu, kontrolsüz kaldığı durumlarda “zaman içinde” kanserli hale gelebilecek hücre değişikliklerini önlemek için hekiminizin rahim ağzını yakından takip etmek ve muhtemelen tedavi yapmak isteyeceği anlamına gelir. Çıkan sonuca göre HPV testi, rahim ağzı ve rahim iç kanalı biyopsisi gibi ileri tanı yöntemleri önerilebilir.

Servikal displazi terimi;

 • Anormal hücre değişiklikleri
 • Kanser öncesi hücre değişiklikleri
 • CIN (servikal intraepitelyal neoplazi)
 • SIL (skuamöz intraepitelyal lezyonlar) gibi tabirleri kapsar.

Servikal displazi nasıl tedavi edilir?

Bu anormal hücre oluşumlarının çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Ancak halen, HPV’yi kesin tedavi edecek bir yöntem yoktur. Servikal displazi tedavisinin amacı, mevcut bölgedeki anormal hücre gelişiminin çıkarılmasıdır. Bu sayede içlerinde HPV bulunduran hücreler de vücuttan uzaklaştırılmış olur. Hafif servikal displazilerde ise tedavi gerekli olmayabilir. Bu klinik durum kendi başına iyileşebildiğinden takip yeterli olabilir. Tedavi kararını;

 • Anormal hücrelerin yeri
 • Rahim ağzındaki lezyonların büyüklüğü
 • Pap smear test sonuçlarının derecesi veya ciddiyeti
 • Kolposkopinin derecesi veya alınan biopsi sonuçları
 • HPV testi sonuçları (bu test gerekliyse)
 • Yaş ve gebelik durumu
 • Önceki tedavi öyküsü
 • Hasta ve hekimin tercihleri

Servikal displazi için tedavi modaliteleri nelerdir?

 • Yakın takip-hafif displazi durumunda belli koşullarda
 • Kriyoterapi (hücrelerin sıvı azot ile dondurulması) – artık tercih edilmemektedir
 • LEEP (Döngü Elektro Cerrahi Ekizyon Prosedürü)
 • Konizasyon (koni biyopsisi olarak da bilinir)