TÜP BAĞLANMASI GERİ DÖNÜŞTÜRME (TUBAL REVERSAL) İŞLEMİ

Kalıcı bir korunma yöntemi olan tüplerin bağlanması yani ‘tüp ligasyonu’ işleminin tersine çevrilmesine dolayısıyla tubal ligasyonu olan kadınlarda doğurganlığı geri kazandırmaya yönelik bir prosedürdür.

Aynı zamanda tubal reanastomoz, tubal reversal veya tubal sterilizasyon reversalolarak da isimlendirilebilir.

Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesi sırasında, fallop tüplerinin bloke olan bölümleri, tüplerinin geri kalan kısmına yeniden bağlanarak bütünlük sağlanması amaçlanır. Böylece yumurtaların tüplerden tekrar hareket etmesine ve spermin yumurtayı döllemek için tüplerden yukarı hareket etmesine izin verilebilir.

Tüp ligasyonlarının yaklaşık yüzde 1’i tersine çevrilmektedir.

BAŞARI FAKTÖRLERİ

Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesi herkes için uygun değildir. Başarı faktörleri şunları içerir:

 • Tüp bağlanma operasyon türü. Bazı tüp bağlanma operasyonları geri dönüşümlü değildir.
 • Tüpünün ne kadarının hasarsız kaldığı. Geride bırakılan sağlıklı tüp miktarı fazla ise tersine çevirme ameliyatı daha başarılıdır.
 • Yaş. Genç kadınlarda tersine çevirme daha başarılıdır. Tubal reversal sonrası gebelik başarısı büyük olasılıkla 35 yaşın altındaki kadınlarda ve en az olasılıkla 40 yaşın üstündeki kadınlarda görülmektedir. 35 yaşın altındaki kadınlar için gebelik başarı oranı % 70’lerde olabilirken iken 40 yaşın üzerindeki kadınlar için oran yüzde 30’lardadır. 
 • Vücut kitle indeksi. Obez veya aşırı kiloluysanız, tersine çevirme daha az başarılı olabilir.
 • Diğer sağlık koşulları. Otoimmün hastalıklar gibi diğer sağlık koşulları hamileliği etkileyebilir.
 • Genel doğurganlık. Genel doğurganlık problemlerine sahip olmak, tüp ligasyonu tersine çevirmeyi daha az başarılı kılarSperm sayısı ve kalitesi, yaşınız, yumurtalık fonksiyonlarınız ve rahminizin gebeliği taşıma kapasitesi işlem öncesi mutlaka değerlendirilmelidir.
 •  Pelvik skar dokusunun varlığı. Önceki pelvik ameliyatlardan kalan yara dokusu hamile kalma şansınızı etkileyebilir.

 

ÖNEMLİ NOKTA ŞUDUR Kİ TÜP BAĞLANMASI KALICI BİR YÖNTEM OLARAK KORUNMA AMAÇLI YAPILDIĞINDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA GÜVENLİ VE HAMİLELİĞE İZİN VERMEYECEK YÖNTEMLER OPERASYONLARDA KULLANILIR. BU NEDENLE YÜKSEK KORUYUCULUKTA BİR STERİLİZASYON AMELİYATI OLDUYSANIZ -Kİ AMAÇ BUDUR- GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK OLABİLİR.

 

OPERASYON RİSKLERİ NELERDİR?

Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesiyle ilişkili riskler arasında;

 • İşlemden sonra hamile kalamama. Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesini takiben gebelik oranları, yaşınıza ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir.
 • Enfeksiyon.
 • Kanama.
 • Tüplerinin yaralanması.
 • Çevre organların hasarlanması. 
 • Anesteziye dair komplikasyonlar
 • Dış gebelik gelişmesi!!! Genel olarak, dış gebelikler, gebeliklerin yüzde 2’sini oluştururken tüp ligasyonu tersine çevrilmiş kadınlar için ektopik gebelik oranı yüzde 3 ila 8’dir(4 kata kadar artış). Dış gebelik ciddi bir komplikasyondur. Tedavi edilmezse hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir. Dış gebelik normal bir gebelik olarak devam edemez ve tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir.

 

PROSEDÜR

Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesinin çoğu laparoskopik yani kapalı yöntem cerrahi ile yapılır. Bazı durumlarda, minilaparotomi adı verilen’ mini’ kesilerden operasyon da yapılabilir. Tüp ligasyonunuzu tersine çevirmek için yeterli tüpünüzün kaldığını görürse ve ameliyat öncesi diğer parametreler uygunsa, ameliyatı gerçekleştirilir.

SONUÇLAR 

Tüp ligasyonunun tersine çevrilmesinden sonraki başarı oranları, yukarda belirtildiği gibi anne yaşı ve başlangıçta yapılan tüp ligasyonu prosedürü gibi birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Bu prosedürden sonra hamilelik olasılığını tahmin etmek zor olsa da, genç kadınlar- özellikle 35 yaş ve altı- çok daha iyi başarı oranlarına sahip olma eğilimindedir (%70ler).

 

AMELİYATA ALTERNATİF GEBELİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tüp ligasyonu geçirdiyseniz, yardımcı üreme teknikleri / in vitro fertilizasyon (IVF) hamile kalmak için diğer seçeneğinizdir.

Yardımcı üreme tekniklerinin özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlar için tüp ligasyonu tersine çevirmekten daha iyi bir seçim olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Bu operasyon ‘mutlak hayati’ çerçevede olmadığından ameliyat öncesi;

 • Prosedürün ayrıntıları, riskleri, beklentileri
 • Başarı olasılığını ve işlemden sonra hamile kalma ihtimali 
 • In vitro fertilizasyon (IVF) gibi diğer gebelik seçenekleri mutlaka tartışılmalıdır.