Bebekte Beyin Kisti (Koroid Pleksus Kisti- CPC) Nedir?

 • Koroid pleksuslar, beynin yan ventrikülleri içine yerleşmiş, beyin omurilik sıvısı salgılanmasında rol oynayan yapılardır. Koroid pleksu kisti (CPC) bu yapılarda milimetrik kistik oluşumların (2mm ve üzeri) izlenmesidir.
 • Gebeliklerin ortalama %2’sinde görülür.
 • Genellikle 15-17. gebelik haftalarında görülmeye başlanan bu kistler 26. gebelik haftası civarında ortadan kalkar.
 • Tek taraflı veya iki taraflı görülebilir.

CPC olması ne demek?

 • Farklı çalışmalarda göre Trizomi 18 ( Edward’s sendromu) olan vakaların %29-71’inde (ortalama %45’inde) koroid pleksus kisti izlendiği belirtilmiştir.
 • Özellikle 10 mm’den büyük kistlerde Trizomi-18 akla gelmelidir.
 • Ek bulgu izlenmiyorsa Trizomi-21 (Down Sendromu) riskinin artmadığı belirtilmektedir (ense saydamlığı artışı, kalpte hiperekojen odak görülmesi, hiperekojen incebarsak, renal pelviektazi kol-bacak kemiklerinin kısa olması gibi)

CPC Varlığında Ne Yapılmalı?

 • Ultrasonografik takipler önem arz eder. Ultrasonografik değerlendirme esnasında CPC nin izole olup olmadığı detaylı olarak incelenmelidir.
 • Önceden yapılmadıysa tanı sonrası non invaziv prenatal test değerlendirmesi ve gerek görülürse invaziv değerlendirmeler ile kromozom anomali ihtimali dışlanmalıdır.
 • Ayırıcı tanılar göz önünde bulundurulmalıdır (koroid pleksus papillomu, hafif ventrikülomegali ve kafa içi kanamalar gibi)

CPC Bebekte Problem Oluşturur mu?

 • Bu kistler normal gebeliklerin de %2’sinde bulunabilir.
 • Genellikle gebeliğin ileri haftalarında kaybolurlar (%90’dan fazlası 28. gebelik haftasına kadar kaybolur)
 • Ortadan kalktıktan sonra yeniden oluşumu beklenmez.
 • Eşlik eden başka bulgu ve kromozomal anomali yoksa bebeğin beyin gelişimini veya zekasını etkilemezler.