Doğum sonrası göbek kordonunun geç klemplenmesinin yenidoğan açısından faydalı olduğuna dair yayınlar mevcuttur.

 • Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği (ACOG) ve Amerikan Pediatri Akademisi, bu süreyi sağlıklı term ve prematüre bebeklerde doğumdan sonra en az 30-60 saniye
 • Dünya Sağlık Örgütü solunum desteği gerektirmeyen sağlıklı term veya prematüre bebeklerde göbek kordonunun doğumdan sonra en az 1 dakika,
 • Birleşik Krallık Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği (RCOG) yine sağlıklı term ve prematüre bebekler için doğumdan sonra en az 2 dakika ve sonrasında klemplenmesini önermektedir.

Faydaları nelerdir?

 • Term bebeklerde gecikmiş göbek kordonu klemplenmesi ve bekleme süresince gelen ilave kan, 40-50 mg / kg vücut ağırlığı kadar fizyolojik miktarlarda demir sağlar. Bu ekstra demirin, doğumda hemoglobin düzeylerini arttırdığı, yaşamın ilk yılında demir eksikliğini azalttığı ve bu nedenle gelişim üzerine olumlu bir etkiye sahip olabileceği belirtilmektedir.
 • Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama ve nekrotizan enterokolit oranları daha düşüktür ve gecikmiş göbek kordonu klemplenmesi uygulandığında daha az sayıda yenidoğan transfüzyon gerektirir.
 • Doku ve organ onarımı için gerekli olan immünoglobulinlerin ve kök hücrelerin transferininbu bekleme süresinde artması erken doğumda yaygın olan hücresel hasar, iltihaplanma ve organ işlev bozukluğu gibi tıbbi durumlara fayda edebilir.

İşleme ait çekinceler nelerdir?

 • Gecikmiş göbek kordonu klemplenmesi sonrası term bebeklerde fototerapi gerektiren sarılık oluşumunda küçük bir artış izlenmiştir.
 • Göbek kordonu klemplenmesindeki gecikme, özellikle erken doğmuş bebeklerde, ihtiyaç durumunda yapılması gereken ‘hayati destek uygulamasını’ Bununla birlikte, plasenta doğumdan sonra da gaz alışverişi yapmaya devam ettiğinden bebekler devam eden plasenta geçişinden kaynaklı ek kan hacminden fayda da görecek olabilir.
 • Göbek kordonu klemplenmesindeki gecikmenin aşırı plasental kan geçişi dolayısıyla bebekte kan yüklenmesiolasılığı endişesi vardır.
 • Annede kanama riskini arttırabileceğine dair endişeler olsa da aksini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Nelere dikkat edilemeli?

 • Gecikmiş göbek kordonu klemplenmesi sırasında, ilk nefes veya ağlama için kurutma ve uyarma dahil olmak üzere yenidoğanın erken bakımına başlanmalı ve cilt-cilde teması ile normal sıcaklığı sürdürülmeli.
 • Gerekli görülürse salgılar temizlenmeli.
 • Annedeki kanamayı en aza indirmek için yenidoğanın doğumundan sonra rahim kasıcı ilaçların kullanımı ve gerekli müdahaleler engellenmemeli.

Ne zaman kaçınılmalı?

 • Plasentanın dolaşımı bozulmuş, acil tıbbi destek gereği varsa derhal kordon klemplenmesi uygundur.
 • Benzer şekilde, annede dolaşım bozukluğu veya yenidoğanın ısıtıcı iken ‘hayati desteğe’ ihtiyat duyması yine acil kordon klemplenmesi gerekliliğini doğurur.
 • Çoğul gebeliklerde gecikmiş göbek kordonu klemplenmesine dair yeterli güvenilir çalışma yoktur.
 • Gecikmiş göbek kordonu klemplenmesinin, kordon kanı saklanması için gereken hacim ve toplam çekirdekli hücre sayısını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Göbek kordonu kanı saklatma planı olan durumlarda, kordonun hemen klemplenmesi, elde edilen kordon kanı verimini artırabilir. Göbek kordonu kanı bankacılığı yapmayı düşünen ailelere fayda-zara konusunda danışmanlık yapılmalıdır.
 • Acil durumlar nedeniyle 10-15 saniyeden kısa bir sürede hızla kordon klemplenmesi gerekliliği varsa göbek kordonunun sağılması veya sıyrılması uygulanabileceği düşünülse de destekleyecek veya çürütecek yeterli çalışma yoktur.